Menu Close
กลองยาว แบบนักดนตรีล้วน
นักแสดง ชาย 4 คน ราคา 4,000 บาท
นักแสดง ชาย 6 คน ราคา 4,500 บาท
นักแสดง ชาย 8 คน ราคา 5,500 บาท
นักแสดง ชาย 10 คน ราคา 6,000.บาท
นักแสดง ชาย 12 คน ราคา 7,000.บาท
นักแสดง ชาย 14 คน ราคา 7,500.บาท
นักแสดง ชาย 16 คน ราคา 8,000.บาท
นักแสดง ชาย 20 คน ราคา 9,000.บาท
กลองยาว แบบมีนางรำ
นักแสดง ชาย 4 คน นางรำ 2 คน ราคา 5,000.บาท
นักแสดง ชาย 6 คน นางรำ 2 คน ราคา 5,500.บาท
นักแสดง ชาย 8 คน นางรำ 4 คน ราคา 7,000.บาท
นักแสดง ชาย 10 คน นางรำ 4 คน ราคา 7,500.บาท
นักแสดง ชาย 12 คน นางรำ 6 คน ราคา 9,500.บาท
นักแสดงชาย 18 คน นางรำ 6 คน ราคา12,000 บาท
นักแสดงชาย20 คน นางรำ 8 คน ราคา16,000 บาท

เครื่องดนตรีจะแบ่งเป็น กลองยาว 50% / เครื่องดนตรี 50%
อาทิ ฆ้อง, ฉาบใหญ่, ฉาบเล็ก, กรับ, ฉิ่ง
ใช้เวลาในการแสดง 10-40 นาที (ไม่รวมเวลาแห่ในงาน) มาก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานคร(ไม่ตรงวันเทศกาล) ทุกชุดการแสดงจะมีคนโห่/นำโห่ 1-2คน
***หมายเหตุ*** 
– ราคานี้รวมค่าพาหนะ ค่าของไหว้ครู และอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
– ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหารนักแสดง(ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ตามจำนวนนักแสดง 1 มื้อ