Menu Close
โขนเด็ก 
การแสดงโขนเด็ก ตอนยกรบ ชุดนี้ประกอบด้วย ทีมงาน 16 คน
โดยแบ่งเป็นนักแสดงเด็ก ฝ่ายยักษ์ คน ฝ่ายลิง คน อายุ 4 – 12 ปี 
ทีมงานผู้ใหญ่ (กำกับ+คนพากท์+แต่งหน้า+เครื่องประดับ) รวม คน
ชุดใหญ่ราคา 9,500 บาท นักแสดง 12 คน
ชุดเล็กราคา 7,000 บาท นักแสดง คน
ใช้เวลาในการแสดง 15-40 นาที(มาก่อนเวลา1ชั่วโมง)
การแสดงโขนเด็กจะใช้วิธีการเปิดเทปหรือเปิดแผ่นCD แต่พากท์เสียงสด
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ไม่ตรงวันเทศกาล)
***หมายเหตุ***
ราคานี้เรวมค่าพาหนะและอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างแล้ว
ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหารนักแสดง(ข้าวกล่อง+น้ำ)ตามจำนวนนักแสดง มี้อ